Наръчник за стабилен фундамент: Как се строят основите на къщата

Основата, или фундаментът на къщата е структурният елемент, върху който се опира цялата конструкция, като чрез стените натоварването се прехвърля директно върху нея. Поради това основата на къщата трябва да отговаря на много специални изисквания, които като цяло са свързани с устойчивостта и стабилността й. Ако възнамеряваш да си построиш къща или чисто и просто ти харесва да имаш всестранни информации за строителната сфера, продължи да четеш и ще разбереш кой е правилният начин за изграждане на основата на недвижимия имот, така че неговият полезен живот да се запази с течение на времето.

1. Подготовка на терена за основата

Построяването на основа е сложен процес, от който зависи цяла една сграда, всички съпътстващи дейности, а понякога и човешки животи. Това е причината, поради която трябва да се избягват всякакви възможни грешки, така че да се предотвратят проблемите при строежа и последващото пускане в експлоатация.

Теренът и почвата, върху която ще се реализира основата са първото нещо, на което трябва да обърнеш внимание. Техните характеристики могат да ти разкрият много за предимствата и недостатъците на конкретния парцел. Ако почвата, върху която ще се строи основата, е рохкава или неустойчива, тя ще има нужда от предварително укрепване, тъй като няма да може да издържи натоварването и усилията, предавани към нея от собствената тежест на къщата. Песъчливите почви или почвите, находящи се в близост до вода, изискват особено внимание и внимателна оценка с цел изграждане на устойчива основа.

За да провериш каква точно е почвата, върху която възнамеряваш да строиш основата на бъдещата си къща, е необходимо геотехническо проучване. И то преди изобщо да започнеш строителните работи. Какво всъщност е това? Геотехническото проучване представлява набор замервания и изпитвания на почвата, които ще ти дадат ясна картина на характеристиките й.

Чрез лабораторни проучвания могат да се определят и всички специфични характеристики, а в зависимост от резултатите можеш да решиш кои ще са мерките, които трябва да се вземат за  укрепване на терена.

Геотехническото проучване ще ти покаже и други аспекти: вид на почвата; начин, по който ще се държи почвата при сеизмични събития; дълбочината на замръзване; дълбочината, на която се намират подземните води и наклонът на почвата. 

2. Осъществяване на проекта

Етапът проектиране е изключително важен, тъй като тогава се изчисляват натоварванията и се определя поведението на конструкцията при натоварвания. В зависимост от структурното моделиране може да се определи и кой вид основа е необходима, така че да се гарантира устойчивостта на сградата.

Проектирането ще ти покаже, практически ще извади наяве, проблемните участъци и ще предложи правилните решения, за да се отстранят евентуалните проблеми.

При проектирането ще се очертаят два етапа. Първият етап включва математическите изчисления, от които ще се види дали основата е проектирана да бъде устойчива или не. При втория етап ще се направи експерименталното моделиране, на компютър, за да се види точно какво е поведението на сградата при натоварвания.

3. Замервания на място

След като се направи геотехническото проучване и се вземат предвид мерките за безопасност, идва моментът, в който трябва да се направят замерванията за предстоящите изкопни работи. Тези замервания могат да се направят ръчно или с топографски инструменти, като тяхната роля е да прокарат и очертаят формата на основата, по която ще се правят изкопните работи.

Прокараната форма трябва да съвпадне със спецификациите, дадени от проектанта, тъй като той е изчислил основата така, че тя да устои на натоварванията. Ако се допуснат дори малки отклонения, цялото изчисление може да се промени и следователно да се промени поведението на основата и на сградата.

4. Изкопните работи

Изкопните работи за основата могат да бъдат ръчни или със строителна механизация, като трябва да уточним, че въпреки, че изглежда много по-лесно да прибегнеш към механизацията, при определени видове основи ще има необходимост и от ръчна намеса.

При изкопните работи трябва да се вземат предвид размерите, дадени от проектанта, най-вече конкретните размери на основата: дължина, широчина, дълбочина. Отново е изключително важно тези размери да бъдат спазени, тъй като дори и дълбочината играе важна роля за стабилността на основата.

Тя не е просто произволно избран размер, а изчислена и определена в проекта и зависеща от характеристиките на парцела и почвата величина.

5. Леене на бетона

Качеството на бетона е от изключителна важност когато стане дума за основи. Бетонът трябва да бъде висококачествен и да има висока механична устойчивост.

Препоръчва се за плочите за основата леенето да е непрекъснато, механизирано и доколкото възможно, направо от бетоновоза. Необходимо е след леенето на бетона, същият да се вибрира, за да се елиминират въздушните мехурчета от плочата. В противен случай въздухът от тези мехурчета може да отслаби устойчивостта на структурата.

Въздушните мехурчета трябва да бъдат отстранени, тъй като при точково разпределение на натоварването има вероятност то да попадне върху такива мехурчета с въздух, структурата да поддаде и цялата сграда да пропадне.

6. Монтиране на армировката

Армировката на основата е от изключителна важност, тъй като тя поема натоварването от бетона и спомага за по-устойчива товароносимост. Практически, стоманата, използвана за армировка, може да издържи на натоварването от структурата и да я запази изправена, дори ако бетонът пропадне. Това се дължи на отличната механична устойчивост на стоманата.

Тя понася изключително добре както компресията, така и огъванията. Това идва в своеобразна помощ на конструкцията, защото за нея практически се осигурява допълнителна устойчивост. Армировката на основата се прави от стоманени пръти, намотки, разположени конструктивно във вертикален план, докато прътите са разположени в хоризонтален план.

Следва отливане на основата до достигане на кота нула и след това, докато се достигне до указана кота над терена. От тук нагоре продължава друг конструктивен елемент на сградата – цокълът.

Без правилно конструирана основа е невъзможно сградата да е устойчива и издръжлива. Също така, без да може почвата да издържи натоварването, предавано от основата, дори и тя да е правилно реализирана, успешното завършване на сградата би било невъзможно. Това е причината, поради която етапите на изграждането на основата са от изключителна важност и от даден момент насетне няма да може да се реализира нито една дейност без да се премине през правилно изградената основа.

Правилното реализиране на основите е от жизненоважно значение, тъй като добре построената къща започва с една перфектна основа. Така опасностите се намаляват, а шансовете тази сграда да устои във времето, се увеличават.

Източник

Вижте също

Най-високата жилищна сграда в Германия

Центърът на Франкфурт на Майн ще се сдобие с ново многоетажно сдание, което може да …