Пожароустойчива фасада

Незапалими фасади на сгради

Всяка сграда със средна височина или многоетажна сграда трябва не само да бъде облицована и изолирана с незапалими* материали.

Една фасада на сградата може да бъде изложена на пламъци или на пожар в конструкцията, който се е възпламенил и преминал през прозореца; или от пожар в близък обект, например в контейнер за отпадъци или кола. Какво се случва след това зависи от материалите, от които е направена фасадата.

Ако фасадната система (включително облицовката и/или изолацията) се състои от запалими материали и огън и дим започват да поглъщат фасадата на сградата, тя може (в зависимост от конкретния използван материал) бързо да застраши много по-голяма площ от сградата и много по-голям брой от нейните обитатели.  В този сценарий фасадата добавя значителен източник на гориво към вече горящия пожар. Интензитетът на топлината отстрани на дадена сграда може да доведе до счупване на прозорците, позволявайки на огъня да се разпространи на повече етажи. 

Ако обратно, фасадата се състои от незапалими материали, пламъците може да достигнат и да счупят прозорците на горния етаж, но процесът ще бъде сравнително бавен, тъй като фасадата няма да допринесе за разпространението на огъня (и образувания дим). Така обитателите на сградата ще имат повече време да избягат, а пожарните бригади повече време, за да загасят пожара.  Това е особено важно за сгради със средна височина или многоетажни сгради. 

Питър Маес, специалист по борба с пожари с противопожарната служба в Брюксел и инструктор при обучения за поведение при пожар в затворени помещения, обяснява това по следния начин:  ”Ако пожарът се разпространи по фасадата до останалата част от сградата, съществува риск за хората да останат в помещенията. И ако те бягат през пожарните аварийни пътища, това може да усложни усилията на пожарните бригади да се изкачат по същите маршрути, за да спасят хората и да гасят огъня.  Ето защо е толкова важно пожарите да не се разпространяват чрез фасадите на сградите.  Облицоването на сградите, независимо дали са жилищни или офисни сгради, училища или болници, със запалими материали, представлява точно такъв риск.”

Ето защо ние препоръчваме като минимум всяка многоетажна и тези със средна височина да бъдат облицовани и изолирани само с незапалими материали, които не отделят значителен токсичен дим при излагане на огън.

*Поне клас А2 s1, d0 съгласно EN 13501-1. Източник

Какво става при пожар

За всеки пожар са нужни три елемента: източник на възпламеняването, запалими материали и кислород.

Един пожар продължава да гори, докато активно не бъде изгасен или не бъдат изчерпани запалимите материали или кислорода.  Ако не бъде изгасен или не се изчерпат горивните материали, пожарът ще продължи да гори и в определен момента внезапно и много бързо ще се разгърне от малък локализиран пожар в такъв, обхващащ цялата стая.  Тази трансформация, която настъпва за секунди, се нарича „flashover“ (пълно разгаряне на пожара).

Дали един малък пожар ще се разпространи и ще се получи пълно разгаряне зависи от това как материалите наоколо реагират на огъня. Днес нашата мебелировка и електронни уреди съдържат значителни количества пластмаси и други синтетични материали и по тази причина значителни количества лесно запалими материали, което означава, че един пожар се развива 5-10 пъти по-бързо в дневна с модерни мебели в сравнение с обзаведена всекидневна през 50-те години. Това видео показва колко бързо се развива един пожар в модерна всекидневна в сравнение със стая от миналото.

След настъпване на пълно разгръщане на пожара той започва да консумира всички запалими материали в стаята и скоро ще бъде лишен от кислород. Топлината е интензивна и запалимите материали дори в строителната конструкция могат да подхранват пожара. В търсене на още кислород пламъците ще излязат от стаята, където са започнали, през отворени врати и/или счупени прозорци навън, засмуквайки пресен кислород и подхранвайки се от нови запалими материали по своя път през сградата до фасадата.  Ако фасадата е направена от запалими материали, тя добавя още „гориво“ за пожара.  Пожарът ще спре само ако бъде активно гасен или се изчерпят запалимите материали, които може да го подхранват.

Източник

Всички запалими материали отделят някакво количество токсичен дим, когато горят.  Колко токсичен дим ще бъде отделен зависи от материала, наличното количество кислород и колко дълго гори.  При достатъчно високи концентрация пред достатъчно продължително време токсичният дим създава животозастрашаващи условия за хората, които са изложени на него.  

В ранните стадии на един пожар, преди пълното му разгръщане, димът ще се отделя от първите запалени предмети, често мебели и други вещи, намиращи се в стаята.  С разрастването на пожара и достигането до точката на пълно разгръщане, обемът и токсичността на дима, който се отделя, нараства значително.  

Ако не бъде гасен или ако не изгасне сам, пожарът продължава да обхваща вещите в стаята, както и запалимите строителни материали (включително по външната страна на сградата, ако огънят премине през прозорците), което допълнително го подхранва и се увеличава количеството токсичен дим.  Пожарът и димът, разпространяващи се в сградата и достигащи до фасадата, ще застраши обитателите в частта на сградата, отдалечена от началната точка на пожара, като затрудни тяхното излизане.

При пожари, развиващи се 5-10 пъти по-бързо днес, отколкото в 50-те1, безопасността на обитателите на сградата и лицата от службите за реагиране при спешни случаи зависи извънредно много от това как сградата се държи при пожар, включително освобождаването на плътен токсичен дим, който убива повече хора, отколкото пожара.  В действителност статистиката показва, че димът е причина за повече от половината пострадали при пожари в сгради във Великобритания2.

1: UL, Analysis of Changing Residential Fire Dynamics and Its Implications on Firefighter Operational Timeframes
2: Department for local communities and government, Fire Statistics Great Britain 2013 – 2015, January 2015

Колкото и да е интензивен огънят, незапалимите материали няма да добавят към него сила

Термините „незапалим“ и „забавящ горенето“

Термините „незапалим“ и „забавящ горенето“ често се бъркат. Но има една изключително важна разлика. Ако нещо е незапалимо, то няма да гори в реални условия. Това е просто, недвусмислено качество. Забавящите горенето материали от една страна ще участват в горене, когато химическите вещества, добавени за възпрепятстване на запалването се превъзмогнат. Степента, до която нещо е забавящо горенето, е по-трудна за определяне. 

Ето защо незапалимостта е основно качество за противопожарните разпоредби по света и критичен елемент в безопасността на сградите в случай на пожар. Какъвто и да е източника на пожара, температурата или навлизането на въздух, строителните материали или елементи, които са незапалими, ще останат до голяма степен устойчиви на пожар. Що се отнася до противопожарните разпоредби, незапалимите материали могат да се използват неограничено във всяка сграда.

Забавящи горенето

„Забавящите горенето“ материали, от друга страна, са запалими. Няма световен стандарт за това как да се измери степента, до която един запалим продукт участва в разпространението и разрастването на пожар, но все пак има начини за измерване и те включват:

  • Колко лесно се запалва продукта
  • Количеството освобождавана топлина при горене
  • Как се разпространява огъня по повърхността на продукта
  • Начинът, по който, продуктът се разпада при горене
  • Количеството и естеството на отделящия се дим

Каменната вата може да се използва, за да станат сградите по-устойчиви на пожар.АНАЛИЗ НА ПРОМЯНАТА НА ЖИЛИЩНАТА ПОЖАРНА ДИНАМИКА И НЕЙНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ВРЕМЕВИ РАМКИ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

Критична роля 

Поради тези различни параметри, схемите за класификация на запалими продукти са сложни и характеристиките им за пожароустойчивост често са описвани във връзка с условията на изпитване. Оценките за ефективността също могат да се различават, ако даден продукт се използва самостоятелно или като част от композитна структура. Например, докато оценка за „състояние на продукта в края на експлоатацията“ описва как забавящата горенето изолация работи зад защитен слой, то най-горният слой на конструкцията има най-голямо влияние върху резултата от теста, а не ядрото на тествания композит.

Незапалимите материали играят ключова роля за запазването на безопасността на модерните сгради. ROCKWOOL се застъпва за това всички сгради със средна височина и многоетажни сгради, чувствителни и такива с висока заетост (като болници и домове, училища, хотели и спортни арени, където може да има предизвикателства при напускане на помещенията, независимо от тяхната височина) да бъдат изолирани с незапалими материали. 

Източник

Подобряване на пожароустойчивостта

Хората имат право да очакват, че домовете им, работните им места, училищата и болниците са безопасни.  Пожари в сградите се случват. А когато възникнат, безопасността на обитателите на сградите и лицата от службите за реагиране при спешни случаи зависи извънредно много от това как сградата се държи при пожар.

Нашата изолация е ключов компонент в огнеустойчивите сгради, тъй като влакната на каменната вата са незапалими сами по себе си и могат да издържат температури до 1000ºС.  От решаващо значение е огънят да бъде изолиран локално, да се възпрепятства разпространението му и да не се превърне в горяща сграда.  И с минималното си органично съдържание изолацията ROCKWOOL няма да отдели никакъв значителен токсичен дим. 

Източник

Вижте също

HPL компакт ламинат плоскости за фасади и интериори

Независимо дали става въпрос за фасади и интериори или мебели и обзавеждане, FunderMax винаги се намира на …