Утвърденият зидарски материал YTONG

Като водещ производител на строителни материали „КСЕЛА България“ ЕООД непрестанно се стреми да създава и предлага на пазара нови продукти, както и да усъвършенства своите, убедително наложили се вече близо 30 години на българския строителен пазар, блокове от автоклавен клетъчен бетон с марката YTONG. От средата на 2020 година компанията пусна на пазара обновена гама продукти за зидария. Добре познатите блокове YTONG THERMO запазват мястото си в продуктовия асортимент на „КСЕЛА”. Новост са продуктите YTONG KOMFORT и YTONG AKUSTIK. Както подсказват наименованията им, целта е строителите да получат два нови материала, които да способстват за допълнително подобряване на комфорта на обитаване в сградите, изпълнени с тях. При новите блокове това е постигнато чрез по-до­бри топлоизолиращи способности и по­добрени звукоизолационни характеристики.

YTONG THERMO

Блоковете YTONG THERMO запазват досегашните си характеристики. Те са създадени за изграждане предимно на неносещи външни енергоспестяващи стени. Така например външна стена от YTONG THERMO с дебелина 350 mm отговаря на изискванията за „енергоспестяваща сграда”. Напълно се удовлетворяват актуалните към момента нормативни изисквания за енергийна ефективност. Зид от YTONG THERMO с дебелина 350 mm осигурява по-добра топлоизолация, отколкото зид с популярните „тухли четворки“ с допълнителна външна топлоизолация от плочи полистирен с дебелина 10 cm. Нещо повече, комбинацията от YTONG THERMO 350 mm и топлоизолационни плочи Multipor с дебелина 150 mm позволява изграждане на сгради, които почти не се нуждаят от енергия за отопление.

YTONG KOMFORT и YTONG AKUSTIK

Новите блокове YTONG KOMFORT са станали по-леки в сравнение с предшественика си YTONG KLASSIK, подобрени са и топлоизолационните им свойства. Те имат универсално приложение при изграждане на неносещи стени – както преградни, така и външни. YTONG AKUSTIK също е нов продукт, който замества досегашния YTONG MASSIV. Новите блокове са по-леки, имат и по-добри топлоизолиращи свойства спрямо своя предшественик. Основното им предназначение е за изграждане на вътрешни стени с подобрена шумоизолация, както и за носеща зидария. Изпълнените с тези блокчета стени осигуряват по-добра звукоизолация, както в рамките на едно жилище, така и между апартаменти или хотелски стаи. Допринасят за намаляване на шума, който преминава през стените.

Блоковете YTONG са екологично чист, здравословен строителен продукт.

Блоковете YTONG са екологично чист, здравословен строителен продукт. Те не отделят вещества, които биха могли по някакъв начин да повлияят на човешкото здраве. За това категорично свидетелства и заверената от немския Институт за строителство и околна среда (IBU) декларация за материалите YTONG. YTONG е лек автоклавен бетон, който се произвежда от природни материали: кварцов пясък, клинкерен цимент, негасена вар, суров гипс и вода. В минимално количество, части от процента, се влагат микроскопични алуминиеви частици, които служат за образуване на силно порестата структура на готовия материал. Алуминият реагира с алкалната среда. При този процес се освобождава водород, който образува порите и се отделя изцяло в околното пространство при следващите производствени операции. Революционното в технологията на YTONG е, че от 1 m³ изходни материали се получават до 5 m³ блокчета за зидария от порьозен изкуствен камък с изцяло минерален състав. YTONG е пример за екологичен продукт. Суровините, необходими за производството му, са налични в неизчерпаеми количества в природата. При добива им не се замърсява околната среда. По време на технологичния процес се използват чисти източници на енергия, а отпадъкът се рециклира напълно. При експлоатация на сгради от YTONG разходите за отопление и охлаждане са значително по-малки, поради по-добрата топлоизолация, а това означава по-малко емисии на въглероден диоксид, отделени в атмосферата. Блоковете YTONG напълно отговарят и на изискванията, съдържащи се в определението „устойчиво строителство“. Накратко казано, блоковете YTONG притежават необходимите за зидарски материал якостни качества, изпълняват изискванията за безопасност при пожар и позволяват с лекота да се постигнат съвременните критерии за звукоизолация и за топлоизолация на сградите. Тези им качества, в добавка към многобройните предимства по отношение улесняване и бързина на строителството, лесно постигане на високо качество на зидарията и др., са утвърдили блоковете YTONG като предпочитан строителен материал в много държави по света.

Продуктовата гама на YTONG e разработена така, че да отговаря още по-добре на разнообразните и все по-високи изисквания на съвременното строителство (технически, икономически, екологични). YTONG e световно-известен материал с почти 100-годишна история, доказал се и на българския пазар през последните 25 години, с редица свои предимства – лек но достатъчно здрав, топлоизолационен, негорим, водоустойчив, удобен за зидане.

Нарастващи европейски изисквания

“КСЕЛА България“ непрекъснато инвестира в развитието на своите продукти. Този процес формира портфолио с марката YTONG, което да отговаря на все по-високите изисквания от строители, инвеститори и крайни потребители. YTONG THERMO (B2.0, D350) е продукт с дългогодишна история, който запазва водещото си място в производствената програма на КСЕЛА. Той e предназначен за външни неносещи стени, особено подходящ за сгради с близко до нулево потребление на енергия (т.нар. nZEB), каквито трябва да са всички нови сгради след 2021 г., тъй като има много нисък коефициент на топлопроводност – λ 10, dry = 0,09 W/(m·K).

За да отговори на нарастващите изисквания към енергийната ефективност на сградите, “КСЕЛА“ замени блоковете с универсално приложение YTONG KLASSIK (B2.5, D440) с нов продукт – YTONG KOMFORT (B2.5, D400). В сравнение със своя предшественик YTONG KLASSIK той е с по-добри топлоизолационни характеристики – λ10, dry = 0.11 W/(m·K), като якостта му на натиск е запазена. Традиционният YTONG MASSIV (B5, D700) се заменя с новия продукт YTONG AKUSTIK (B5, D600). Той е с относително по-висока плътност от YTONG THERMO и YTONG KOMFORT, което позволява постигане на по-голяма якост и на отлични акустични свойства на стените – при дебелина от 15 cm индексът на звукоизолация от въздушен шум е 45 dB (за преградни стени между помещения в жилище), при 20 cm – 49 dB (за кухни и санитарни помещения), при 25 cm – 51 dB (за стени между отделни жилища и хотелски стаи). Същевременно, в сравнение с YTONG MASSIV, коефициентът на топлопроводност на YTONG AKUSTIK е по-нисък – λ 10, dry = 0.16 W/(m·K), т.е. новият материал има по-висока топлоизолационна способност.

Въпреки че коефициентът на топлоусвояване на YTONG е по-нисък от този на бетона и керамиката, топлинната му инерция е сходна с тяхната, което го прави подходящ и за предпазване от прегряване през лятото и за акумулиране на топлина през зимата. В зависимост от дебелината на стените, зидани с различните продукти YTONG, границата им на огнеустойчивост е от 120 до 240 минути. При специални изисквания от страна на проектанта или на инвеститора на строежа, ще се произвеждат по поръчка и познатите продукти YTONG KLASSIK и YTONG MASSIV. В заключение, при съвременните разнообразни изисквания към строителните продукти, няма „универсален“ или „най-добър“ строителен материал, но има материали, като YTONG, които съчетават различни свойства и позволяват постигането на основните изисквания към строежите по оптимален начин, с грижа за комфорта и здравето на хората и при опазване на околната среда.

Автор: Доц. д-р инж. Румяна Захариева Източник

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *